Taisyklės ir sąlygos

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje per 4 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar jums įtartinų pažeidimų. Jeigu tokių pažeidimų yra, surašykite juos kurjeriui pasirašomame dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 06 29 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 08 17 įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (nutraukti sutartį) teisės aktuose nustatyta tvarka kreipdamasis į UAB“Nepaprastas maistas“ per 7 dienas nuo prekių pristatymo dienos, jeigu prekės bei įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė, prekė nebuvo naudojama ir nėra sugadinta, prekės komplektacija yra pilna, o pirkėjas turi pirkimą patvirtinantį dokumentą.Grąžinimo procedūra tarpusavyje suderinama e-paštu arba telefonu.

Jei turite klausimų dėl prekių įsigyjimo ir pristatymo sąlygų, susisiekite su mumis.